Nästa artikel

  • Psykologen Johan Pahnke har inom ramarna för sin doktorsavhandling utvecklat och utvärderat en ACT-baserad terapiform för personer med autism.

  • Genrebild. Både de ungdomar och de vuxna som genomgick NeuroACT rapporterade mindre stress efter avslutad behandling i jämförelse med kontrollgruppen.

Premium En färsk avhandling vid Karolinska Institutet har undersökt om en anpassad version av den mindfulnessbaserade terapiformen ACT kan hjälpa mot stress, undvikandebeteenden och psykisk ohälsa hos personer med autism. Special Nest har intervjuat psykologen och forskaren Johan Pahnke som har utvecklat NeuroACT – och han hoppas nu på att gruppbehandlingen ska komma till konkret nytta i skolan och vården för denna grupp.

I början och mitten av 00-talet arbetade Johan Pahnke först som elevassistent på en särskola och sedan som handledare på en specialskola för barn med autism, ett neuropsykiatriskt tillstånd som bland annat kännetecknas av svårigheter i det sociala samspelet. Han noterade att många av dessa elever brottades med stress, inte bara kopplat till undervisningen och inlärningen utan också till följd av osäkerhet runt det sociala umgänget på rasterna. När han skulle skriva sin examensup

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons