Nästa artikel

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Tiina Holmberg Bergman är specialistpsykolog och forskare. 

Många föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever oro, nedstämdhet och stress kopplat till föräldraskapet. En gruppbehandling, som är baserad på terapiformen ACT och som bland annat innehåller övningar i acceptans och medveten närvaro, kan förbättra dessa föräldrars mående. Detta framkommer av forskning från Karolinska Institutet. Special Nest har intervjuat doktoranden Tiina Holmberg Bergman.

Navigator ACT är en psykoedukativ gruppbehandling för föräldrar som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som upplever oro, nedstämdhet och stress. Den bygger på principer från metoden ACT, vilket står för acceptance and commitment therapy, en form av kognitiv beteendeterapi.

Tiina Holmberg Bergman är specialistpsykolog vid enheten Habilitering och Hälsa inom Region Stockholm och doktorand vid Karolinska Institutets npf-kompetenscenter KIND. Redan 2010 gjorde hon en liten studie som visade att ACT-grupper för föräldrar till barn med funktionsnedsättning är värdefullt.

– Vi har sedan dess utvecklat och anpassat insatsen och gör nu en vetenskaplig utvärdering av metoden för att kunna säkerställa god effekt, säger hon till Special Nest.

 

Sex träffar
Syftet med behandlingen är att lära deltagarna ett nytt förhållningssätt för att bemöta utmaningar i föräldraskapet. Detta genom nya färdigheter och små beteendeförändringar. Behandlingen innebär fem träffar som vardera är tre och en halv timme långa, plus en uppföljningsträff efter avslutad behandling. Omkring 8–16 föräldrar deltar per grupp – men inte från samma familj.

– Om båda föräldrarna vill gå så får de gå i olika grupper. Man ska få göra sin egen process och inte påverkas av partnern, säger Tiina Holmberg Bergman.

Barnen kan ha olika funktionsnedsättningar, såsom autism, adhd eller intellektuell funktionsnedsättning. Grupperna leds av psykologer, kuratorer, specialpedagoger eller logopeder som har gått gruppledarutbildningen.

 

Upplevelsebaserade övningar
Deltagarna får bland annat lära sig övningar i medveten närvaro och acceptans, och även närma sig svåra känslor för att sluta undvika det som är jobbigt och smärtsamt. Många av föräldrarna använder just undvikande som copingstrategi, berättar Tiina Holmberg Bergman. De säger till exempel inte till sitt barn att stänga av datorn på grund av rädsla för konflikt, eller de försöker stänga av sina känslor av rädsla för att behöva vara med om något som de upplever obehagligt, vilket påverkar föräldraskapet.

– Vi vill i stället hjälpa deltagarna att möta även obehagliga känslor, så att de i utmanande situationer, trots sina känslor, kan agera mer aktivt utifrån egna värden och inte bara reagera med ”autopiloten”, säger Tiina Holmberg Bergman.

Många föräldrar har negativa tankar om sig själva. De får öva på att ifrågasätta sina tankar och se sig själva utifrån, både från sitt och från barnets perspektiv. På så sätt kan de få ett mer lättsamt förhållningssätt till sina tankar, berättar hon.

 

Egen återhämtning viktigt
I behandlingen ingår också kunskap om vikten av egen återhämtning och vila, vilket är vanligt att föräldrarna glömmer bort.

– Vi brainstormar kring vilka små förändringar man kan göra i sin vardag, till exempel stanna två extra minuter på toa. Vi betonar vikten av egna meningsfulla aktiviteter, men det är lättare sagt än gjort. En pappa sa ”jag har inte hört mig själv andas på fem år”, säger Tiina Holmberg Bergman.

 

Leder till förbättrat mående
Den första studien med 94 föräldrar visar att både föräldrar och behandlare var nöjda med metoden och att deltagarnas stress, oro och nedstämdhet minskade.

– Många deltagare uppskattade särskilt utbytet med andra föräldrar. De upplevde även att deras barns svårigheter minskade, säger Tiina Holmberg Bergman.

En större studie pågår där 130 föräldrar slumpades till antingen Navigator ACT eller väntelista, vilket innebär att man får ta del av behandlingen vid senare tillfälle.

Även en onlineversion av metoden utvärderas nu i en studie, eftersom internationell forskning visar att internetbaserad ACT fungerar bra.

Erbjuds via habiliteringen
Navigator ACT i grupp erbjuds nu på alla barnhabiliteringsmottagningar i Region Stockholm och 14 regioner till.
Man kan anmäla sig via sin egen mottagning eller via denna sajt.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons