Nästa artikel

  • "För att hjälpa någon som har problem med tid och organisation krävs kontinuerliga insatser med träning och stöd", säger forskaren Kajsa Lidström Holmqvist.

  • "Vår förhoppning är att Ha koll-metoden ska användas i fler kliniska verksamheter, eftersom vi har sett positiva effekter med den", säger forskaren Kajsa Lidström Holmqvist.

Premium Ökad tidsuppfattning och mer utvecklad organisationsförmåga. Det är två positiva effekter med den gruppbaserade Ha Koll-behandlingen, enligt en färsk pilotstudie. Special Nest har intervjuat forskaren Kajsa Lidström Holmqvist.

Föreställ dig följande. Som många andra personer med neuropsykiatriska diagnoser brottas du med sviktande tidsuppfattning samt planerings- och organisationsförmåga. Du kommer för sent till möten, skjuter upp viktiga saker till sista minuten och saknar i allmänhet en ordentlig struktur i vardagen. Detta får dig att må dåligt och gör dig stressad – om inte annat för att omgivningen i form av familj, kompisar och arbetsgivare reagerar negativt på ditt beteende. I en sådan situatio

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons