Nästa artikel

Förmågan att bedöma tid är viktig för en fungerande vardag, men många personer med neuropsykiatriska diagnoser har svårigheter med just tidsuppfattningen. En bristande tidsuppfattning kan i sin tur leda till alltifrån osäkerhet till att delaktigheten i samhället minskar. Special Nest har tidigare publicerat flera artiklar i ämnet – här är några lästips.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Fyra Special Nest-texter om tidsuppfattning och npf:

"Viktigt att få träffa likasinnade": Detta är ett reportage om den gruppbaserade Ha koll-behandlingen som syftar till att ge deltagarna ökad tidsuppfattning och bättre organisationsförmåga.

"Förberedelser ger trygghet": Barn med autism har ofta svårt för förändringar och omställningar. Tove Johansson Berg förklarar hur kontinuerliga förberedelser kan kompensera för dessa svårigheter.

"Vi ser ett försiktigt lovande resultat": En artikel om forskningsprojektet Mera Koll som har undersökt om tids- och planeringsstöd kan få vardagen att fungera bättre för barn med adhd.

"När den inre klockan går fel": Vad kan en bristande tidsuppfattning egentligen få för konsekvenser? Här har vi ställt frågan till forskaren Gunnel Janeslätt.

Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons