Nästa artikel

Premium Tydliga och återkommande förberedelser underlättar förändringar för många personer med autism. Nedsatt tidsuppfattning förklarar varför barn med autism ofta upplevs ha större svårigheter vid förflyttningar.

– De barn vi träffar med autismspektrumtillstånd har ofta nedsatt exekutiv förmåga. Det innebär att man kan ha svårigheter med bland annat tidsplanering, planera och utföra aktiviteter, ta initiativ, hejda sig i tid och anpassa sig vid förändringar, säger Tove Johansson Berg som arbetar som arbetsterapeut vid enheten för Asperger syndrom och adhd vid landstinget i Uppsala. Många föräldrar behöver lägga mycket tid på att förbereda sina barn inför olika aktiviteter för att sk

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons