Nästa artikel

  • "Personer med osynliga funktionsnedsättningar är inte synliga i kollektivtrafiksforskningen", säger Jessica Berg, forskare på VTI.

  • Tunnelbaneperrong i Stockholm.

Premium Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla resenärer, men transportforskning om osynliga funktionsnedsättningar i kollektivtrafiken har hittills varit sällsynt. Nu pågår en svensk studie som ska ta reda på hur personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever kollektivt resande.

Folkmassor, trängsel, höga ljud, stress, oförutsägbarhet, svårbegriplig information, ja listan med resenärers klagomål på kollektivtrafiken och dess miljö kan göras lång. Att dessutom ha någon form av funktionsnedsättning kan göra resan ännu mer besvärlig. Här har Special Nest tidigare berättat om obehaget som uppstår i tunnelbanan när adhd och ångestsyndrom är inblandat. "Står gråtande på perrongen och får fråga ytterligare tre personer innan jag hittar rätt. Jag fö

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons