Nästa artikel

Dyslexiförbundet FMLS har fått 2,6 miljoner kronor från Arvsfonden för att utveckla kunskapen om hur dyslektiker hanterar skrift och siffror i arbetslivet.

Dyslexiförbundet FMLS har fått 2,6 miljoner kronor från Arvsfonden för att utveckla kunskapen om hur dyslektiker hanterar skrift och siffror i arbetslivet.

– Vi ser fram emot att få en handlingsplan, beskrivande filmer och ett brett kontaktnät i vilket vi kan sprida kunskapen, säger förbundets ordförande Bengt-Erik Johansson i ett meddelande.

Det övergripande syftet är att utveckla kunskapen om vilka krav på läsning, skrivning och sifferhantering som krävs i olika yrken. Projektet ska också visa hur man som anställd kan tackla utmaningarna.

I samverkan med IF Metall, Svenska Transportarbetareförbundet, Kommunalarbetareförbundet och olika företag kommer förbundet att undersöka och öka förståelsen för

  • Vilka krav på läsning skrivning och räkning olika yrken ställer rent konkret.
  • Hur personer med specifika nedsättningar kan tackla de olika kraven.
  • Vilka strategier personer har använt för att lyckas med det.
  • Vilka eventuella hjälpmedel de har använt för att lyckas.
  • Vilken betydelse arbetskamraternas och chefernas inställning har.

Projektet ska ta fram en modell för hur man kan kartlägga och beskriva kraven på text- och sifferhantering i specifika yrken/arbetssituationer, resultatet kommer visualiseras i kortare filmer som beskriver ett yrke – vilka läs- skriv- och räknekrav som ställs och hur en person med svårigheter kan tackla det.

Resultatet kommer att ligga som grund för en handlingsplan kring arbetslivsfrågorna.

Annons