Nästa artikel

  • Linda Petersson-Bloom är forskare, specialpedagog samt rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

  • Genrebild. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Mindre kompetensutvecklingsinsatser ökar förskolans och skolans medvetenhet om och förståelse för barn med autism. Det visar en ny doktorsavhandling vid Malmö universitet. Dessutom blir pedagogerna bättre på att anpassa lärmiljöerna och på att förebygga utmanande situationer, berättar forskaren Linda Petersson-Bloom.

– Mina studier visar att även mindre kompetensutvecklingsinsatser kan bidra till förändring av attityder och till viss del praktik, men vi behöver göra mer, säger Linda Petersson-Bloom. Linda Petersson-Bloom är specialpedagog och rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Malmö. Under många år arbetade hon inom förskolan, grundskolan och särskolan, med fokus på autistiska elever. Nu har hon lagt fram sin doktorsavhandling med titeln Equity in Education for Autist

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons