Nästa artikel

Linda Petersson arbetar som rådgivare på SPSM i Malmö. Hon har skrivit masteruppsatsen Det verkar vara lite som ett lotteri – en studie om skolsituationen i grundskolan för elever inom autismspektrumtillstånd.

I uppsatsen presenteras en kartläggning av skolsituationen och måluppfyllelsen för elever med placering i någon form av särskild undervisningsgrupp eller resursskola. Kartläggningen bygger på enkäter till lärare samt intervjuer med skolledare, lärare, rådgivare på SPSM samt unga vuxna inom Autismspektrumtillstånd, AST.

Resultaten – måluppfyllelsen för eleverna som är representerade i urvalet, är låg och brister i samsyn på olika nivåer inom skolan tydliggörs. De ljusglimtar som finns bygger snarare på personligt engagemang kring dessa elever, än en övergripande strategi. Även Autism- och aspergerförbundets och Riksförbundet Attentions skolenkäter visar också nedslående och likande resultat med uppmaningar om att något måste göras.

I ett blogginlägg på spsm.se efterfrågar hon en djupare analys av varför måluppfyllelsen är så låg bland dessa elever. "Är det rent av vårt skolsystem som bör ändras för att dess elever ska ha en chans till en likvärdig utbildning?" skriver hon och och välkomnar en öppen diskussion, där olika instanser i skolsystemet, forskare och andra kunniga inom området, gemensamt förhåller sig till och "lägger korten på bordet" för att försöka skapa högre grad av likvärdighet.

Annons