Nästa artikel

Bland personer som drabbas av schizofreni är det vanligare med en gen som rensar bort överdrivet många kopplingar mellan hjärnans celler. Det visar en ny studie som Läkartidningen rapporterar om. Studien kan ge större förståelse för autism, där ett liknande – men omvänt – förhållande råder.

I ett nyfött barns hjärna finns fler kopplingar än hos en vuxen person. Efter hand försvinner många av kopplingarna, eller synapserna, vilket gör att kommunikationen i hjärnan går smidigare. Denna process är helt normal och kallas pruning.

I en studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature har forskare hittat ett samband mellan pruning och förekomsten av schizofreni.

Efter att ha undersökt data från över 60 000 människor upptäcktes en gen som var vanligare bland dem med schizofreni. När man tittade på vilken roll genen spelade hos möss, såg man att de individer som hade genen också hade en mer genomgripande pruning-process. Det innebär att alltför många synapser försvann i takt med att musens hjärna mognade.

Den nya kunskapen kan enligt Läkartidningen komma att användas för att identifiera vilka som ligger i riskzonen för att utveckla schizofreni. En annnan möjlig följd är att öka förståelsen för autism. Där ser nämligen pruning-processen också annorlunda ut än normalt, men åt andra hållet. Bland personer med autism blir ovanligt många av kopplingar mellan hjärncellerna kvar.

Läs originalstudien här

Läs artikeln i Läkartidningen här

Annons