Nästa artikel

I hjärnan hos personer med autism är halterna av vitamin B12 lägre än hos personer utan diagnosen. Det är resultatet i en ny amerikansk-schweizisk studie. Enligt forskarna kan B12-bristen bidra till att neuropsykiatriska funktionshinder utvecklas.

I studien mätte forskarna halterna av flera olika ämnen i deltagarnas pannlob. Bland annat undersöktes nivån av vitamin B12, som finns i bland annat kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Deltagarna var i alla åldrar, från foster upp till 80 år. De hade antingen en autismdiagnos, schizofrenidiagnos eller saknade diagnos.

Sett till hela livsspannet framträdde ett mönster av att B12-nivåerna var lägre ju äldre deltagarna var. Ett annat mönster som framträdde var att samma sak gällde för personer med autism och schizofreni. I bägge dessa grupper var B12-halterna ungefär en tredjedel, jämfört med diagnosfria personer i samma ålder.

Länk till studien finns här

Annons