Nästa artikel

  • Renee Gardner är forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm.

  • "Vi har gjort en väldesignad studie där vi mycket kritiskt har analyserat den insamlade datan och där vi fick ett intressant resultat", säger forskaren Renee Gardner.

Premium Låga D-vitaminnivåer hos mamman under graviditeten ökar sannolikheten för att barnet senare ska diagnostiseras med autism, ASD. Det framgår av den största studien hittills som har undersökt sambandet mellan otillräckliga D-vitaminnivåer och risken för autism. Special Nest har intervjuat KI-forskaren Renee Gardner.

Bakom autism finns en betydande genetisk komponent men forskarvärlden riktar också allt mer fokus på olika miljöfaktorer som kan bidra till att någon utvecklar denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning, som kännetecknas av att hjärnan tar in, bearbetar och tolkar information på ett annorlunda vis vilket skapar svårigheter i det sociala samspelet. En sådan miljöfaktor är brist på D-vitamin hos mamman under graviditeten. Vi tillägnar oss D-vitamin genom maten, bland annat via fet

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons