Nästa artikel

  • Renee Gardner är forskare vid Karolinska Institutet i Stockholm.

  • Forskarna ville ta reda på om autismdiagnoser var vanligare bland barnen som hade antingen en mamma eller en pappa med en inflammatorisk tarmsjukdom.

Premium Forskningen om sambandet mellan inflammatorisk tarmsjukdom hos mamman och autism hos barnet har kommit till varierande resultat. Nu har en stor och unik studie tittat närmare på denna fråga – och forskarteamet kunde då konstatera en koppling. ”Vi bidrar med starkare bevis”, säger Renee Gardner, forskare vid Karolinska Institutet.

Det finns en del tidigare forskning om kopplingen mellan inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) hos mamman i samband med graviditeten och autism hos barnet – men olika studier har använt olika metoder och ett varierande antal studiedeltagare och därmed också kommit till olika resultat: vissa har visat en sådan koppling, andra inte. Nyligen har det genomförts en studie, där bland annat forskare från Karolinska Institutet (KI) i Stockholm har medverkat, som är en av de mest djuplodande hittil

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons