Nästa artikel

  • Anna-Clara Hollander är docent vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet i Stockholm.

  • Genrebild. Personen på bilden har inget att göra med innehållet i texten.

Premium Barn till mammor som har lidit av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under graviditeten har högre sannolikhet att få diagnosen adhd. Det visar en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet där forskare har inkluderat över en halv miljon barn födda i Sverige. ”Även om adhd i hög grad är ärftligt är det viktigt att vi tittar närmare på miljöfaktorer som kan ha påverkan”, säger forskaren Anna-Clara Hollander till Special Nest.

Genetiken spelar stor roll vid adhd, det vill säga ofta finns flera i samma familj eller släkt som har denna neuropsykiatriska funktionsnedsättning. Samtidigt letar forskare olika så kallade miljöfaktorer som – i kombination med ärftlighet – kan bidra till uppkomsten av detta tillstånd. Ordet ”miljöfaktor” är luddigt, men det syftar på olika händelser under graviditet, förlossning eller tidig uppväxt som kan ha påverkat barnets utveckling och som på sikt kan ha föranlett

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons