Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Barn- och ungdomspsykiatern Torkel Carlsson har nyss disputerat med en avhandling om miljöfaktorernas betydelse vid uppkomsten av adhd och autism.

Premium Adhd och autism beror i hög grad på genetik, men också miljöfaktorer har betydelse vid uppkomsten av dessa tillstånd. En ny avhandling vid Karolinska Institutet visar dessutom att mängden miljöfaktorer spelar roll. Ju fler tidiga medicinska händelser som barnet drabbas av, desto högre är sannolikheten för att barnet diagnostiseras med autism senare i livet. ”Det verkar finnas en påbyggnadseffekt”, säger forskaren Torkel Carlsson till Special Nest.

Genetiken har stor betydelse vid uppkomsten av adhd och autism. Det vill säga ofta finns flera inom samma familj och släkt som har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Samtidigt försöker forskarvärlden lägga ett komplicerat pussel bestående av olika så kallade miljöfaktorer som – i kombination med genetiken – bidrar till dessa tillstånd. Ordet ”miljöfaktorer” är något luddigt men det syftar på olika händelser eller situationer under graviditet, förlossning och t

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons