Nästa artikel

  • Genrebild. 

  • Psykologen och forskaren Johan Isaksson studerar olika miljöfaktorer som kan bidra till uppkomsten av autism.

Premium Genetik har stor betydelse vid uppkomsten av autism. En ny och unik tvillingstudie visar dock att även tidiga miljöfaktorer såsom låg födelsevikt, kramper och många infektioner under de första levnadsåren hänger ihop med ökad sannolikhet för att utveckla tillståndet. Special Nest har intervjuat psykologen och docenten Johan Isaksson som hoppas på att denna forskning på sikt ska kunna bidra till tidigare hälso- och sjukvårdsinsatser för barn med autism.

Under lång tid har forskare runt om i världen lagt pannorna i djupa veck i sökandet efter orsakerna bakom autism, ett neuropsykiatriskt tillstånd som bland annat kännetecknas av svårigheter i den sociala kommunikationen och interaktionen med omgivningen. Fortfarande är många frågor obesvarade men forskning visar att det vid autism finns en betydande genetisk och ärftlig komponent ­– det vill säga ofta finns flera inom samma familj och släkt som har autistiska drag eller symptom. F

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons