Nästa artikel

  • "Förhoppningsvis kan kunskapsläget pushas framåt genom att det framöver görs fler och bättre studier om miljöfaktorer och npf", säger forskaren Torkel Carlsson.

  • Torkel Carlsson är barn- och ungdomspsykiater samt forskare.

Premium Uppkomsten av adhd och autism beror i hög utsträckning på genetik, men även miljörelaterade faktorer har betydelse. Nu har en grupp forskare vid Karolinska Institutet genomfört en omfattande översikt av 140 tvilling- och syskonstudier som har undersökt miljöfaktorer bakom olika neuropsykiatriska tillstånd.

Barn- och ungdomspsykiatern Torkel Carlsson är en av forskarna bakom den systematiska översikten som nyligen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Development and Psychopathology. Forskargruppen har undersökt sammanlagt 140 tvilling- och syskonstudier med fokus på olika miljöfaktorer bakom samtliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Merparten av studierna är utförda i Nordamerika och Skandinavien, och en klar majoritet av dem fokuserade på autism och adhd. – De här

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons