Nästa artikel

  • Genrebild.

  • Henrik Larsson är professor i psykiatrisk epidemiologi vid Örebro universitet och en av forskarna bakom studien om adhd och hjärt- och kärlsjukdomar.

Premium Vuxna med adhd löper ökad risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det framgår av en större registerstudie utförd av forskare vid Örebro universitet och Karolinska Institutet. Vad sambandet beror på är inte klarlagt, men forskarna hoppas på att resultaten ska komma till nytta inom den somatiska och psykiatriska vården.

Ett relativt nytt forskningsområde är kopplingen mellan olika livsstilsrelaterade sjukdomar och adhd, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bland annat kännetecknas av hyperaktivitet, impulsivitet och nedsatt uppmärksamhetsförmåga. Tidigare forskning visar exempelvis att det är förhållandevis vanligt att personer med adhd också är drabbade av fetma/övervikt och typ 2-diabetes, något som Special Nest har rapporterat om förut. En frågeställning som har hamnat lite mer i sky

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons