Nästa artikel

  • "Risken för fetma är omkring tre gånger högre bland personer med autism utan intellektuell funktionsnedsättning", säger doktoranden Rickard Ahlberg. 

  • Rickard Ahlberg är doktorand vid Örebro universitet.

Premium Fetma är betydligt vanligare bland personer med autism än hos personer utan denna diagnos. Det visar en stor registerstudie utförd av bland andra Rickard Ahlberg, doktorand vid Örebro universitet. Fetma är i sin tur förknippat med en rad negativa konsekvenser för hälsan, bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.

Sedan tidigare är det känt att fetma och övervikt ökar risken för bland annat typ 2-diabetes, cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, enligt Folkhälsomyndigheten. De senaste åren har forskarvärlden dock blivit alltmer intresserad av sambandet mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och olika somatiska tillstånd och sjukdomar, däribland fetma, mag- och tarmsjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar. Tidigare studier visar att det är vanligare med fetma bland personer som h

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons