Nästa artikel

  • Shengxin Liu och Mark Taylor är två av forskarna bakom den nya studien om skador och fysiska åkommor bland äldre med autism.

  • Genrebild. Kvinnan på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Åldersrelaterade åkommor som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och KOL är betydligt vanligare hos äldre autistiska personer än bland äldre utan denna diagnos. Äldre med autism har också tydligt ökad risk för skador, till exempel medveten självskada, fallolyckor och förgiftning. Det framgår av en unik och stor registerstudie från Karolinska Institutet. ”Risken för självskada var oroväckande hög”, säger doktoranden Shengxin Liu till Special Nest.

Forskningen om äldre autistiska personer är fortfarande mycket begränsad, men Shengxin Liu, doktorand vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik på Karolinska Institutet, har nu tillsammans med kollegor genomfört en studie som riktar ljuset mot denna förbisedda grupp. I en omfattande registerstudie, vars resultat nyligen har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften The Lancet Healthy Longevity, har forskarna undersökt hur pass vanligt det är med ska

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons