Nästa artikel

  • "Det är inte otänkbart att problem med ljudbearbetningen kan leda till eller förvärra sociala och kommunikativa svårigheter", säger forskaren Kajsa Igelström.

  • Genrebild. Kvinnan på bilden har ingen relation till innehållet i texten.

Premium Sensorisk känslighet är vanligt vid autism och kan leda till stora bekymmer, både i skolan och på jobbet. Kajsa Igelström, autismforskare vid Linköpings universitet, försöker i sina studier ta reda på vad dessa perceptionssvårigheter beror på och vilka typer av sinnesintryck som medför störst besvär för autistiska personer.

Personer med autistiska drag eller autismdiagnoser har ofta problem med bearbetningen av sinnesintryck, den så kallade perceptionen. Varför dessa svårigheter uppstår – och vilka konsekvenser de får för individens hälsa och funktion – är inte klarlagt. Kajsa Igelström, docent vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper på Linköpings universitet, forskar om precis detta. – En välfungerande bearbetning av sinnesintryck är extremt viktigt, inte minst i början a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons