Nästa artikel

Slamrande disk, skräniga caféer, skärande sirener. Knappast favoriter för någon, men den som är drabbad av ljudkänslighet känner starkt obehag av vardagsljud. Det finns därför vissa saker som är bra att veta när man anpassar en miljö för personer med ljudkänslighet. Här är 3 tidigare Special Nest-artiklar som på olika sätt belyser ämnet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

3 Special Nest-texter om ljudkänslighet vid npf:

”Oroväckande många lider av ljudintolerans”: Tickande klockor, surrande fläktar och smaskande på frukostmackan. Det är några typer av ljud som kan upplevas irriterande eller rent av smärtsamma för en person med ljudintolerans. Special Nest har pratat med Johan Paulin som har doktorerat inom den relativt vanliga men outforskade diagnosen.

"Så blir skolan tystare": Här intervjuas Håkan Bergkvist, samordnare auditiv miljö på Specialpedagogiska skolmyndigheten, om de höga ljudnivåerna i svenska skolor och hur de kan åtgärdas.

"Lindra ljudkänslighet med KBT": I denna artikel berättar psykologen Katarina Molin om vad ljudkänslighet är för någonting och hur detta kan behandlas med kognitiv beteendeterapi.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons