Nästa artikel

  • Genrebild. Tjejen på bilden har inget att göra med innehållet i texten.

  • Sofia Åkerlund är psykolog och autismforskare. 

Premium En starkare förmåga att processa auditiva intryck hänger ihop med mindre sociala svårigheter hos autistiska tjejer. Detta kan vara ett skäl till att tjejer med autism ofta missas av vården och får diagnos mer sällan eller senare än pojkar, enligt en ny avhandling från Lunds universitet. Special Nest har intervjuat psykologen och forskaren Sofia Åkerlund. ”Detta skulle kunna innebära att bedömningssätten i psykiatrin borde göras om”, säger hon.

Varför är det färre tjejer än killar som får autismdiagnoser? Det var en av frågorna som undersöktes i Sofia Åkerlunds avhandling som lades fram i juni vid Lunds universitet. Hennes nyfikenhet väcktes när hon i sitt arbete som psykolog på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Skåne lade märke till denna skillnad i antalet autismdiagnoser mellan tjejer och killar. Hon noterade också att flickor som utreddes för autism presterade annorlunda på begåvningstest än vad killarn

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons