Nästa artikel

  • "Vi behöver prioritera upp flickors värde i vården och i hela samhället. Det finns till exempel tusentals artiklar om pojkars autismsymtom, men bara 25 om flickors", säger Svenny Kopp.

Premium Flickor med autism får ofta diagnos senare än pojkar. Eftersom de ofta anpassar sig mer socialt, märks inte deras svårigheter lika tydligt. Testerna är dessutom anpassade efter pojkars beteende. Därför riskerar flickor att bli utan diagnos och därmed utan specifika insatser från samhället. Detta berättar barn- och ungdomspsykiatern Svenny Kopp och psykologen Sofia Åkerlund för Special Nest.

Flickor får ofta sin autism- eller adhddiagnos betydligt senare än pojkar eller får fel diagnos eller ingen diagnos alls. Det visade barn- och ungdomspsykiatern Svenny Kopp i sin avhandling år 2010. Hon är verksam vid Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet. Enligt henne har kunskapen förbättrats sedan dess, men inte tillräckligt. – De som inte har ett språk upptäcks tidigt, men de som har en normal språkutveckling och intellektuell utveckling upptäcks senare. Det finns inga stu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons