Nästa artikel

  • Maria Bühler är psykolog med lång erfarenhet av npf och hon har under många år sett att flickor med autism och adhd missas av vården och får sena diagnoser.

  • I den nya boken boken Flickor med autism och adhd beskrivs flickors specifika symtom och behov via både forskning och inifrånperspektiv. 

Premium Diagnoserna adhd och autism är vanligare bland pojkar än hos flickor, som dessutom får diagnos senare än pojkarna. Psykologen Maria Bühler varnar för att denna situation kan leda till uteblivet stöd och långvarigt psykiskt lidande. Nu har hon skrivit boken "Flickor med autism och adhd" för att uppmärksamma flickors symtom och behov.

– Pojkar får generellt diagnos och stöd tidigare medan flickor får diagnos senare. Då har de ofta levt med ångest och psykisk ohälsa i flera år och utvecklat komplexa problem. Det finns också olika spelregler för pojkar och flickor, där kvinnlig vänskap kan vara mer krävande, så de här flickorna får det svårare och blir ensammare, säger Maria Bühler.   Maria Bühler är legitimerad psykolog, specialist i neuropsykologi och arbetar kliniskt med stöd och utredning av neuropsy

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons