Nästa artikel

  • "Det är allt för ofta mammorna som får bära rollen av den jobbige föräldern i skolan", säger psykologen och npf-föräldern Maria Bühler.

Premium Maria Bühler är en erfaren psykolog med inriktning mot neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. Trots sin kompetens bemöttes hon med misstro av omgivningen när hon började misstänka att hennes egen dotter kunde ha en npf-diagnos. ”Det var som att min kompetens kom att ställa sig i vägen för att bli tagen på allvar. Andra såg inte det jag såg och jag fick höra att jag var yrkesskadad och såg adhd hos alla”, säger hon till Special Nest.

Maria Bühler ser det som sin uppgift att påverka genom att sprida kunskap för ett mer adhd- och autismvänligt samhälle, och hon tillhör dem som anser att det lågaffektiva bemötandet är en förutsättning för att bemöta människor i affekt. Via sitt yrke och som mamma till ett barn med särskilda behov har hon ett konstant ”kunskapsutbyte” mellan sina professionella och privata erfarenheter. Maria Bühler har arbetat som psykolog och utredare av neuropsykiatriska diagnoser i 20 år

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons