Nästa artikel

  • ”I boken har vi försökt att vara konkreta i våra tips, allt från hur man kan skapa tillgängliga läromiljöer till att vissa elever behöver fysiska saker att hålla i för att bättre ta in kunskap”, säger Maria Bühler.
     

Premium Problematisk skolfrånvaro är ett växande problem i Sverige. Hur kan skolor arbeta för att främja närvaro och möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Special Nest har pratat med Maria Bühler som är medförfattare till boken ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro”.

Boken är skriven av psykologerna Maria Bühler och Terése Österholm, samt specialpedagogen Anneli Karlsson. – Vi kände inte varandra innan men hade på varsitt håll mött ett växande problem att många barn, framförallt med npf, inte kommer till skolan. Vi upplevde att det saknades en bok med det här perspektivet, säger Maria Bühler. Några av orsakerna till problematisk skolfrånvaro växer som har lyfts fram är en minskning av mindre undervisningsgrupper. – Inkluderingsdebatten

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons