Nästa artikel

  • "När jag läser om autistic burnout, hur det skildras och vad som föranlett tillståndet stämmer det väl överens med elever som inte går i skolan", säger Maria Bühler.
  • "Begreppet autistic burnout fångar något viktigt, att man som autist försöker maskera och vill leva upp till omvärldens förväntningar", säger Svante Lingärde.

  • "Autistic burnout är ett stresstillstånd relaterat till att ständigt befinna sig i ett samhälle som inte är anpassat till individens sätt att fungera", säger Tatja Hirviskoski.
  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Autistic burnout, eller autistisk utbrändhet på svenska, är inte en formell diagnos. Ändå är det vanligt att just personer med autism någon gång i livet blir sjukskrivna på grund av stress och utmattning. Special Nest tittar närmare på fenomenet autistisk utbrändhet genom att intervjua psykologen Maria Bühler, autismforskaren Tatja Hirvikoski samt universitetsadjunkten Svante Lingärde – som själv har drabbats.

– Jag har varit sjukskriven två gånger för utmattning och i efterhand kan jag se att jag inte lyssnade inåt på mig själv. Som autist är man särskilt exponerad för att glömma att lyssna på inre signaler och så är det för mig när jag håller på att bli för trött. Begreppet autistic burnout fångar något viktigt, att man som autist försöker maskera och vill leva upp till omvärldens förväntningar, säger Svante Lingärde, adjunkt vid Malmö universitet och själv autistisk.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons