Nästa artikel

  • "Min uppfattning är att vi tidigare inte haft någon bra KBT-behandling som fokuserar på uppmärksamhetsbrist. De här personerna tappar fokus och har svårt att styra sig själva. Därför vill vi erbjuda dem färdighetsträning så att de kan öka sina funktionsnivåer", säger Elinor Eskilsson Strålin. Obs: Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

  • Elinor Eskilsson Strålin är legitimerad psykolog och psykoterapeut på Psykiatricentrum i Södertälje och har under många år arbetat med kognitiv beteendeterapi (KBT) för neuropsykiatriska tillstånd som adhd och autism. Tillsammans med kollegor har hon utvecklat behandlingsmodellen CADDI.

Premium Vuxna med adhd och add är en växande grupp patienter inom psykiatrin, eftersom funktionsnedsättningen kan orsaka ångest, stress och utmattningsdepression. På några psykiatriska kliniker i Stockholm erbjuds snart en ny behandling, kallad CADDI, utformad för personer med add. I fokus står färdighetsträning för att minska symptom på ouppmärksamhet.

– Idag är vi mer uppmärksamma på kognitiva funktionsnedsättningars påverkan på hälsa och vardagsliv. När en person har adhd eller add påverkas hela livet, även relationerna i familjen. Det är tufft att vara förälder och få ihop vardagspusslet och för vuxna med adhd är det oftast ännu svårare, vilket kan leda till stress, utbrändhet och depressioner, säger Elinor Eskilsson Strålin till Special Nest. Elinor Eskilsson Strålin är legitimerad psykolog och psykoterapeut på P

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons