Nästa artikel

  • "Det kan vara så att saker behöver göras tydligare under KBT-behandlingen. Mer tydlighet och struktur kan skapas med visuella hjälpmedel istället för det skrivna eller talade ordet. Det skulle kunna underlätta för personer med autism under behandlingen", säger Christian Rück.

Premium Personer med högre genetiska riskpoäng för autism svarar sämre på KBT-terapi mot depression. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Special Nest har intervjuat en av forskarna bakom studien: Christian Rück, lektor i psykiatri.

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för olika terapiformer där patienten tränar upp nya beteenden och tankemönster för att komma till bukt med olika psykologiska problem. Till exempel finns KBT med som rekommenderad behandlingsform för vissa typer av depression och ångestsyndrom i Socialstyrelsens riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom. Nu har en grupp forskare vid Karolinska institutet i Stockholm undersökt hur genetiska faktorer påverkar effekten av KBT hos 894 pe

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons