Pressbild

Liv & Hem
För att lindra adhd-symptom som koncentrationssvårigheter och hyperaktivitet finns fem olika läkemedelssubstanser i verktygslådan. Att hitta rätt...
Liv & Hem
Barn till utlandsfödda föräldrar får adhd-diagnos hälften så ofta som barn med föräldrar som är födda i Sverige. Det visar statistik från Socialstyrelsen....
Annons
Liv & Hem
Maria Bühler är en erfaren psykolog med inriktning mot neuropsykiatriska utredningar och behandlingar. Trots sin kompetens bemöttes hon med misstro...
Liv & Hem

”Man tvingas att bli tolk mellan olika funktionssätt"

Inte långt efter den traumatiska förlossningen konstateras det att Mariannes son har Prader-Willis syndrom. Senare tillkommer diagnoser som ocd, autism...
Annons
Forskning
Tidigare forskning har visat att det finns en överrepresentation av autism bland personer med anorexi. En ny svensk studie indikerar dock att förekomsten...
Forskning
Kvinnor med bipolär sjukdom får ofta en annan behandling än män med samma tillstånd. Till exempel får manliga patienter i högre utsträckning litium,...
Annons
Forskning
Det finns studier som visar på positiva effekter av neurofeedback för personer med adhd. Men än krävs mer forskning och på marknaden finns idag vissa...
Skola
För en elev med adhd eller autism krävs det ibland mer energi än under skoldagen att tillbringa eftermiddagen i fritidsmiljö. Pedagogisk tydlighet...
Skola
Praktiska minneslistor, schemalagd koncentrationstid och fokus på återhämtning. Det är några saker som tas upp i boken ”Hållbart lärarliv” som...
Annons
Metoder
Att förhålla sig till beteendeproblematik är inte det enklaste. Föräldrar, lärare och annan personal kan behöva hjälp för att hitta framkomliga...
Liv & Hem
När Farah Roukachi var fyra år fick hon diagnosen autism och utvecklingsstörning. Nu är hon utbildad socionom och aktuell med boken ”Efter mörkret...
Annons
Liv & Hem
Igår, tisdagen den 10 april, inleddes tvådagarskonferensen "Essence" i Göteborg, arrangerad av Gillbergcentrum vid Sahlgrenska akademin. Samtidigt...
Liv & Hem
Högre emotionellt välmående och lägre stress. Det är en kort beskrivning av nyttan med en evidensbaserad chatbot som vill vara en digital kompis till...
Hjälpmedel
Tydliggöra, motivera och kommunicera. Vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Västmanland har de tagit fram en särskild app som riktar sig till...
Liv & Hem
Kompositören Henrik Lörstad har gjort tonsättningar till en mängd teateruppsättningar, filmer och serier – och hans adhd har stor betydelse för...
Annons
Annons
Liv & Hem
Special Nest har tidigare skrivit om superhjälteappen POOW som ska hjälpa barn med ätsvårigheter att få bättre aptit. Efter betatester under vintern...
Liv & Hem

”Min gitarr är en sköld”

På högstadiet kallades han för jukeboxen. Som elvaåring började Josef Nordin, som är diagnostiserad med asperger, att spela gitarr och i dag jobbar han som trubadur.
Aktiviteter
Kartlägga problemen kring elevens skolfrånvaro innan åtgärder sätts in och jobba mer långsiktigt. Det är två av flera viktiga frågor som avhandlades...
Annons
Annons
Liv & Hem
Elva psykologer medverkar i den nya antologin ”Lågaffektivt bemötande” och tar ett brett grepp om metoden. Psykologen Bo Hejlskov Elvén, som är...
Forskning
Det är allt fler som drabbas av sömnsvårigheter. Malmöbaserade bolaget Learning to Sleep vill stävja problemen med hjälp av ny digital teknik.
Liv & Hem
När man är mellan 20 och 29 år pågår ofta en intensiv period av att utveckla sitt vuxenliv och framtid. Men för alla blir det inte så. I Stockholm...
Liv & Hem
Under låg- och mellanstadiet utsattes han för mobbning. Nu släpper han en bok om sin bakgrund och vardagen med diagnosen Aspergers syndrom. Special...
Liv & Hem
När livet stramas åt skärps blicken. Det är titeln på en bok som beskriver livet som kristen mamma till ett barn med särskilda behov. Special Nest...
Liv & Hem
För att hjälpa barn och ungdomar som inte passar in i samhällets mall krävs god samverkan mellan professionella och föräldrar. Med boken ”När...
Liv & Hem
Samspels- och kommunikationsträning för barnen och stöd till anhöriga. Det är syftet med föreningen Ung Autism som efter månader av anslagssökande...