Nästa artikel

  • "I den offentliga debatten hörs personer som kanske inte riktigt förstår begreppet lågaffektivt bemötande, utan pratar om disciplin och sådana saker i stället", säger Bo Hejlskov Elvén.

Premium Att förhålla sig till beteendeproblematik är inte det enklaste. Föräldrar, lärare och annan personal kan behöva hjälp för att hitta framkomliga vägar. Det menar psykologen Bo Hejlskov Elvén som tillsammans med beteendevetaren Anna Sjölund har skrivit boken “Hantera, utvärdera och förändra – med lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik”. Det bärande budskapet är att inte utöva kontroll över människor, utan hjälpa dem till ett självständigt liv.

Bo Heljskov Elvén är psykolog som gjort sig känd som utbildare i lågaffektivt bemötande (se tidigare intervju här), en metod som främst används för att handskas med utåtagerande och andra problembeteenden. Han har tidigare skrivit flera böcker om ämnet. Den nya boken “Hantera, utvärdera och förändra”, som Bo Hejlskov Elvén har skrivit tillsammans med Anna Sjölund, kom ut i augusti. Den innehåller – precis som namnet antyder – tre delar: Hur man kan hantera en svår situ

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons