Nästa artikel

Nätverket Lågaffektiva psykologer under ledning av Bo Hejlskov Elvén är ett nätverk av psykologer vars syfte är att sprida och fördjupa kunskapen om lågaffektivt bemötande. Den 25-26 januari arrangerade de landets första konferens om metoden – “Lågaffektiva dagarna”. Special Nest bevakade evenemanget som hölls på Norra Latin i Stockholm.

Temat för dagarna var ”att skapa förutsättningar för personal och brukare, patienter och elever att lyckas”. Konferensen var fullbokad med sammanlagt 300 deltagare från olika verksamheter men också anhöriga till personer med funktionsvariationer.

Bo Hejlskov Elvén var en av huvudtalarna men också den brittiske psykologen Andrew McDonell föreläste som särskilt inbjuden gäst. Första dagen började bland annat med en tillbakablick av Bo Hejlskov Elvén och Andrew McDonnell. De berättade om hur klienter tidigare bemöttes med konfrontativa metoder till följd av rädsla och okunskap hos personalen, vilket i sin tur skapade våldsamma situationer. Utifrån dessa erfarenheter och på grund av egen frustration började Andrew McDonnell och Bo Hejlskov att på varsitt håll utforma säkrare, lugnare och effektivare arbetsmetoder för olika verksamheter. Detta var i början av 1990-talet. Längs vägen har psykologerna mötts, utbytt erfarenheter med varandra kring lågaffektivt bemötande och sedan början på 2000-talet samarbetar de på olika sätt.

Att det lågaffektiva bemötandet numera är välkänt i Sverige och att fler psykologer föreläser om metoden gör inte att vardagen blir lugnare för Bo Hejlskov Elvén. Nu ska metoden också spridas internationellt. Bo Hejlskov Elvéns framtida föreläsningsschema innehåller besök i bland annat Kanada, Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. 

Annica Kosner, en annan av psykologerna i nätverket, föreläste under konferensen om etiken och människosynen i det lågaffektiva bemötandet. Hon berättade att den lågaffektiva metoden blir problematisk att använda om man inte har funderat över olika etiska ställningstaganden. I sin föreläsning beskrev hon hur etiska begrepp – såsom människosyn, människovärde, rättigheter, makt, ansvar, auktoritet, rättvisa, värdighet, integritet och autonomi – skapar ställningstaganden inom ramarna för det lågaffektiva bemötandet. Ett exempel var att man inte kan lägga över allt ansvar på klienter för vad som sker i ett konfliktfyllt möte eller en situation – utan att den med störst förmåga också har störst ansvar.

Läs mer om innehållet i föreläsningarna genom att klicka på följande länk: https://lagaffektivadagar.se/program-och-forelasare/program/

Några av de föreläsande psykologerna under de Lågaffektiva dagarna: Bo Hejlskov Elvén, Andrew McDonnell, Annica Kosner, Anton Sjögren, Axel Chipumbu Havelius, Barry Karlsson, David Edfelt, Erik Rova, Gunilla Carlsson Kendall , Helena Almén, Maria Bühler, Stefan Boström, Stina Hindström ,Terese Österholm, Tina Emet och Ulla Thorslund.

Tips! Om du inte besökte de lågaffektiva dagarna i Stockholm, ordna istället en egen konferens! Flera intressanta, informativa och tankeväckande filmer och poddavsnitt  långa och korta, gamla och nya  finns på på nätet.

 

Andrew McDonnell

Här följer ett par länkar till Andrew McDonnells föreläsningar, som bland annat handlar om hur man hanterar konfliktsituationer i skolan genom att använda lågaffektivt bemötande.

Del 1

https://urskola.se/Produkter/203974-UR-Samtiden-NPF-skoldagarna-2017-Tillampningen-av-lagaffektivt-bemotande-del-1

Del 2

https://urskola.se/Produkter/203959-UR-Samtiden-NPF-skoldagarna-2017-Tillampningen-av-lagaffektivt-bemotande-del-2

Del 3

https://urskola.se/Produkter/203979-UR-Samtiden-NPF-skoldagarna-2017-Tillampningen-av-lagaffektivt-bemotande-del-3

Del 4

https://urskola.se/Produkter/203951-UR-Samtiden-NPF-skoldagarna-2017-Tillampningen-av-lagaffektivt-bemotande-del-4

 

Bo Hejlskov Elvén

En föreläsning om ansvarsprincipen i skolan.

https://www.youtube.com/watch?v=ntCNgJ3bHMQ

En annan föreläsning om lågaffektivt bemötande under en konferens om autism:

https://www.youtube.com/watch?v=hD34ChYPVSA

 

Annica Kosner

En föreläsning om det etiska perspektivet vid lågaffektivt bemötande.

https://www.youtube.com/watch?v=F4ohxj0eNm4

 

Tina Emet

Detta handlar bland annat om lågaffektivt förhållningssätt när barn får vredesutbrott.

https://www.youtube.com/watch?v=R37JuMN-mow

https://www.youtube.com/watch?v=TGve_SBezYo&list=PLyoKDRCO9tQzN0tWbvUrdRJOFvwlSS2O3&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=DLLJ_ki07fo&index=3&list=PLyoKDRCO9tQzN0tWbvUrdRJOFvwlSS2O3

 

Erik Rova

En föreläsning om stödmaterialet Levla lärmiljön

http://mediatuben.se/media/Levla+la%CC%88rmiljo%CC%88n/0_np2jijpp

 

Therese Österholm & Axel Havelius (Podd)

En podd om lågaffektivt bemötande

https://osterholmpsykologkonsult.se/lagaffektiva-podden/

 

Gunilla Carlsson Kendall

Praktiska råd om hur man kan bemöta och hantera barns affektutbrott

https://www.youtube.com/watch?v=MLbAy-WsbnM

 

David Edfelt

Psykologen David Edfelt pratar om hjärnans utveckling

https://www.youtube.com/watch?v=BfqsoMlThoM

 

Stefan Boström

Om lågaffektivt bemötande

https://www.youtube.com/watch?v=-crcjWOXDzE

https://www.youtube.com/watch?v=jmx1RAHyUAE

Kategorier: 
Aktiviteter
Annons