Anna Bjurenstam

Skola
Stödet för elever med funktionsnedsättning i skolan är bristfälligt. Utbildningen är otrygg, otillgänglig och icke likvärdig, enligt SPSM:s rapport...
Aktiviteter
Nätverket Lågaffektiva psykologer under ledning av Bo Hejlskov Elvén är ett nätverk av psykologer vars syfte är att sprida och fördjupa kunskapen...
Annons
Liv & Hem
Målet var att öka kunskapen och förståelsen kring adhd, kriminalitet och missbruk. Men när Friprojektet avslutades såg de drivande personerna bakom...
Skola
Att eleven ska vilja ta ansvar för sig själv och sin egen skolgång är Lejonskolans idé. Och för att nå dit arbetar de med individuell handledning...
Skola
Martin Ingvar är hjärnforskare, professor, överläkare och flitig debattör. Han anser att diagnoser är en riskfaktor i skolan och att skolan bör...