Nästa artikel

  • Från vänster: Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges skolledarförbund, Amanda Eriksson, ambassadör för Hjärnkoll, Helene Öberg, statssekreterare på utbildningsdepartementet samt Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

     

  • Fredrik Malmberg, generaldirektör för SPSM, presenterade rapportenVillkor för utbildning under ett frukostseminarium på tisdagen. 

Premium Stödet för elever med funktionsnedsättning i skolan är bristfälligt. Utbildningen är otrygg, otillgänglig och icke likvärdig, enligt SPSM:s rapport “Villkor för utbildning”. Dessutom är föräldrars engagemang och utbildning avgörande för vilken hjälp eleverna får.

Skolsituationen för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning har inte förbättrats de senaste åren. Stödet brister och konsekvensen blir en utbildning som inte är likvärdig. Det framkommer i Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, kartläggning av villkor som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har att förhålla sig till i sin utbildningssituation. Rapporten Villkor för utbildning presenterades den 27 mars via ett frukostseminarium. När SPSM redogör

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons