Malin Askerlund

Liv & Hem
Hon diagnostiserades med autism i vuxen ålder efter en längre period av psykisk ohälsa. Nu har Nathalie Ruejas Jonson släppt en bok om hur det är...
Skola
I Sverige finns det flera olika gymnasieskolor för den som har npf och vill ha en anpassad studietid. Till vissa skolor hör internat där man som elev...
Annons
Liv & Hem
Samtidigt som antalet personer som får en autismdiagnos ökar, växer kraven i samhället. Behovet av npf-kompetens är stort. Autism- och Aspergerförbundet...
Liv & Hem
Språkstörning är en osynlig funktionsnedsättning. Trots att drygt fem procent av landets skolelever har diagnosen kan det vara svårt att få stöd...
Annons
Liv & Hem
Hur påverkas lärandet av bristande språkutveckling? Och vad beror språkstörning på? Special Nest listar korta fakta.
Skola
Det finns ett stort behov av ökad kompetens kring elever med språkstörning. Idag är stödet bristfälligt och ojämlikt över landet. Det visar en...
Annons
Liv & Hem
Fredrik Ankarskölds barndom präglades av ilskeutbrott. Från tre års ålder hade han kontaktfamilj för att avlasta sin mamma. När han fyllt 24 år...
Liv & Hem
När kommunen ville lägga ner ungdomsboendet på Biskops Arnö tog personalen över. Kämpe ungdomsboende drivs sedan ett år i privat regi. “Det ger...
Hjälpmedel
Ställ en klocka, arbeta tills den ringer, ta sedan en kort paus – och börja därefter om igen. Det är en förenklad beskrivning av Pomodoro, en metod...
Annons
Liv & Hem
När Albin Hagberg Medin blev utbränd började han meditera. Detta gjorde att koncentrationssvårigheterna, stressen och rastlösheten minskade. Nu har...
Skola
Total kravlöshet och möjlighet att återgå i egen takt är två gyllene regler när ett barn har blivit hemmasittande, enligt specialpedagogen Elisabeth...
Annons
Skola
Cajsa Jahn och Malin Reuterswärd är medförfattare till boken "Autism och Adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik". Special Nest...
Liv & Hem
Ett enda möte och ett kryssformulär till lärarna. Det var grunden till de fyra diagnoser Odette Crafoord tilldelades som 12-åring. Misstanken från...
Skola
Rasten är en viktig del av skoldagen och bör prioriteras lika högt som lektionerna. För att alla elever ska få sin återhämtning behöver rasten...
Hjälpmedel
Labradoren Maja arbetar som terapi- och skolhund. Tillsammans med hundföraren Lotti Sundström brukar hon på ett kravlöst och lustfyllt sätt aktivera...
Annons
Annons
Liv & Hem
Adhd förknippas ofta med problem. Men adhd kan även innebära stora fördelar – och man kan aktivt arbeta med att dra nytta av de positiva personlighetsdragen....
Liv & Hem
Bredda kunskapen om autismspektrumtillstånd och öka förståelsen för hur det är att leva med diagnosen. Det är tanken med boken “Julias superkrafter”....
Aktiviteter
Den 12 november arrangeras ett npf-vänligt barnkalas på Kungliga Operan i Stockholm. Bakom evenemanget, som har plats för 200 barn, står den ideella...
Annons
Annons
Hjälpmedel
Tydliggöra, motivera och kommunicera. Vid barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Region Västmanland har de tagit fram en särskild app som riktar sig till...
Aktiviteter
Den 11 september drar Funktionshinderbanan igång. Målet är att få kommuner att bygga fler och mer målgruppsanpassade LSS-hem. Robin Berkhuizen, en...
Liv & Hem
Britt-Marie har haft ett rikt liv som, enligt henne själv, har varit fullt av tokerier. Först som 59-åring har hon utretts för adhd och autism. Hon...
Aktiviteter
”Jag vill nå ut till föräldrar i samma situation, och visa att det går att få ett bra liv trots att det är oerhört kämpigt stundtals” säger...
Skola
Skolpersonalen hävdade nödvärn när nioårige Oscar, vid upprepade tillfällen, hölls mot sin vilja. BUP rådde mamman att hålla Oscar hemma och polisanmäla...
Metoder
Behandlingshemmet Egehem i Västervik tvingas välja vilken grupp patienter de ska inrikta sig mot. Detta trots att flickorna i patientgruppen ofta har...