Nästa artikel

  • "Vi tänker inte att man ska bort adhd-läkemedel, men kostomläggningar eller att äta bra tarmflorabakterier kan då ses som ett tillägg eller ett ytterligare alternativ till behandlingen som finns idag", säger forskaren Catharina Lavebratt.

Premium Kan mjölksyrabakterier hjälpa till att minska adhd-symtom? Det är tesen för BAMBA-studien som just nu pågår vid Karolinska institutet i Stockholm. Special Nest har intervjuat Catharina Lavebratt, forskningschefen för studien.

BAMBA-studien är ett forskningsprojekt om adhd och tarmflora. BAMBA står för Behandla Adhd Med tarmBAkterier. Det är en randomiserad och kontrollerad studie som har godkänts av etikprövningsnämnden. Genom att undersöka tarmflora, adhd-symtom och levnadsvanor genom självskattningar, urin-, blod- och avföringsprov vill forskarna ta reda på om tarmfloran spelar någon roll vid adhd. – Vi vill se om goda magbakterier kan leda till minskade adhd-symtom, både mag- och tarmsymtom och psyk

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons