Nästa artikel

Stor befolkningsstudie i Västerbotten ska studera och kartlägga riskfaktorer för att utveckla bland annat adhd och autismspektrumtillstånd.

– Det finns indikationer på att bland annat D-vitaminbrist, jodbrist, stress och exponering för miljögifter kan vara vanligare än vad vi tidigare trott. Dessa riskfaktorer kan påverka hjärnans utveckling hos foster och småbarn, vilket kan leda till senare skolproblem och beteendeproblem, inklusive ADHD och autismliknande tillstånd, säger barnläkare Magnus Domellöf i ett pressmeddelande.

Han är professor och huvudansvarig för Northpop, en stor befolkningsstudie som syftar till att kartlägga riskfaktorer för att kunna förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD och alla blivande föräldrar i Västerbotten bjuds in för att delta. Studien ska pågå i fem år och totalt ska 10 000 studiedeltagare rekryteras. Vårdpersonal ska också regelbundet samla in hälsodata från graviditetens mitt tills barnet är sju år genom rutinmässiga hälsokontroller.

Bland de riskfaktorer som ska studeras i Northpop finns påverkbara faktorer såsom näringsbrister under graviditeten, exponering för miljögifter under graviditeten, stress hos den gravida kvinnan samt barnets kostvanor och tidiga uppväxtmiljö, inklusive utvecklingen av barnets normala tarmflora. Men man kommer också att studera samspelet mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer.

– Vi har kunnat följa hur astma, allergier, övervikt och skolsvårigheter ökat bland barn de senaste decennierna. Men vi har saknat ett brett forskningsunderlag med hälsodata för att kunna undersöka vilken roll som arv och miljö under livets första del egentligen spelar, säger Magnus Domellöf.

Ännu ett område som ska studeras är hur tarmfloran hos små barn påverkar barnets framtida hälsa, bland annat finns indikationer om att sammansättningen av tarmfloran kan påverka risken av att utveckla fetma och ADHD.

– Detta är något vi genom Northpop hoppas kunna detaljstudera i ett långt perspektiv, säger docent Christina West, som är barnläkare och forskningsansvarig i Northpop.

Annons