Nästa artikel

Ny forskning menar att användning av antidepressiva läkemedel under graviditeten ökar sannolikheten för autism hos barnet.

En studie av Anick Bérard, som är läkare och expert på läkemedelssäkerhet under graviditeten, vid Université de Montréal visar att antidepressiva läkemedel under graviditeten ökar sannolikheten för att barnen får autism.

I studien har 145 456 graviditeter studerats, från tiden vid befruktningen upp till att barnet fyllt tio år.

– Vår studie har visat att om man tar antidepressiva medel under den andra eller tredje trimestern av graviditeten, nästan fördubblas risken för att barnet kommer att diagnostiseras med autism. Speciellt om mamman tar selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, säger Anick Bérard i tidskriften JAMA Pediatrics.

Hon säher också att det är biologiskt rimligt att antidepressiva medel orsakar autism om läkemedlet används under tiden som barnets hjärna utvecklas i livmodern.

– Serotonin är involverad i ett flertal pre- och postnatal utvecklingsprocesser, bland annat celldelning och skapandet av förbindelser mellan hjärnceller, säger Anick Bérard.

Världshälsoorganisationen, WHO, har tidigare angett att depression kommer vara den näst vanligaste sjukdomen, efter hjärtsjukdomar, år 2020. Antidepressiva kommer sannolikt att föreskrivas ännu mer i framtiden, även under graviditeten.

– Med tanke på deras omfattande användning är vårt arbete och den här kunskapen viktigt, säger Anick Bérard.

Annons