Nästa artikel

Effekten av antidepressiva läkemedel av SSRI-typ är bättre vid högre doser. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

SSRI, selektiva serotoninåterupptagningshämmare, är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel. Effekten av dem har dock under senaste åren ifrågasatts. Nu visar en ny metaanalys, gjord av forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, att medlen har bättre effekt än vad som tidigare påståtts.

Fredrik Hieronymus, doktorand vid Sahlgrenska akademin och en av författarna till studien menar att den antidepressiva effekten av SSRI-medel är klart högre än vad som tidigare påståtts.

– Vi ser att låga, men ofta använda doser, visserligen är mer effektiva än placebo, men klart mindre effektiva än högre doser. Däremot kunde vi inte se någon ytterligare förbättring hos patienter som fick extra höga doser, säger Fredrik Hieronymus.

Forskarna kom även fram till att den gynnsamma effekten av SSRI-medlen är statistiskt säkerställd redan efter en veckas behandling, och säger alltså emot synsättet att man inte ska förvänta sig någon effekt alls förrän behandlingen har pågått några veckor.

Läs mer hos Läkemedelsvärlden.se

Annons