Nästa artikel

  • "Vi ska inte misstänkliggöra patienter som kan behöva en högre dos, utan under noggrann kontroll av effekt och säkerhet gå dem till mötes och i vissa fall gå över rekommenderade doser. Rekommendationerna har ju utformats för de patienter som har enbart adhd", säger forskaren Charlotte Skoglund.

Premium Personer med adhd som också har ett alkohol- eller narkotikaberoende förskrivs högre doser av adhd-medicin. Men doserna stabiliseras över tid, så forskarna tror inte att läkemedlen missbrukas. Snarare kan dessa patienter behöva högre doser för att få tillräcklig effekt. Det visar en studie från Karolinska institutet.

Läkemedlen Ritalin och Concerta innehåller substansen metylfenidat som ökar frisättningen av signalsubstansen dopamin i hjärnan. Preparaten är idag standardbehandling för personer med adhd. Men sjukvården saknar nationella riktlinjer för medicineringen när det gäller personer som har både en adhd-diagnos och substansbrukssyndrom, det vill säga alkohol- eller narkotikaberoende. De lokala rekommendationerna varierar över landet. – Ofta rekommenderas den icke-narkotikaklassade medic

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons