Nästa artikel

  • "Vi har en utredningsmodell som utgår från att vi placeras i olika stuprör. Men vi måste gå mot att hela tiden hitta den bästa förklaringsmodellen för ett visst beteende. Ett beteende kan ha många orsaker", säger Lotta Borg Skoglund.

Premium Läkaren Lotta Borg Skoglund inledde sin forskarkarriär inom området beroendesjukdom. Hon halkade in på adhd när hon såg att de var överrepresenterade bland personer med missbruk. Hon menar att olika psykiatriska tillstånd hänger samman mer än vad många känner till, och jobbar för att få bort tanken om att en adhd-diagnos förklarar allt.

Lotta Borg Skoglund hade jobbat som läkare i tio år när hon började forska. Hennes avhandling handlade om beroende, och hon var intresserad av vad som kunde förklara varför vissa hamnade i missbruk. – Man såg att vissa personer verkade ha mycket lättare att fastna när de testade alkohol eller droger, säger hon. Detta förde in Lotta Borg Skoglund på ämnet samsjuklighet. Det är känt att olika psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser ofta förekommer tillsammans. I Lotta Borg S

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons