Nästa artikel

  • Lotta Borg Skoglund är överläkare och forskare.

  • De senaste åren har kändisar både i Sverige och internationellt pratat öppet om npf. Miljardären Elon Musk är en av dem.

Premium Allt fler spaltmeter fylls av artiklar om adhd och autism samt kändisar som berättar om sina diagnoser, samtidigt som det pratas om både långa vårdköer och överdiagnostisering. Kändisarnas öppenhet om npf kan leda till att fler med autism och adhd törs sträcka på sig, men de riskerar också att ge en skev bild av tillvaron med npf.

Adhd och autism blir alltmer synliga i medieflödet, numera är listan lång på kändisar som har berättat om sina diagnoser. Bland de färskaste i den kategorin är Plura Jonsson, som nyligen berättade i Expressen om resan mot nykterhet och att autism verkar finnas med i bilden. Även komikern Christine Meltzer har nyligen fått en adhd-diagnos i samband med att hennes son konstaterades ha dyslexi.  – Jag har hållit på i 20 år utan att stanna upp, jag har kört i 220. Allt föll på

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons