Nästa artikel

Människors sociala förmågor är förknippade med genetiska variationer i könshormonrelaterade gener, enligt ny avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat könshormonernas involvering i utvecklingen av autism.

Sara Karlsson är doktorand vid Sahlgrenska akademin och har skrivit en avhandling om människors sociala förmågor koppling till genetiska variationer i könshormonrelaterade gener. Sociala beteenden regleras av hjärnan, som påverkas av könshormoner hos såväl människan som andra djur. En bidragande orsak till autism tros vara höga nivåer av testosteron under fosterstadet och autism förekommer oftare hos pojkar än flickor. I avhandlingen har Sara Karlsson främst undersökt:

  • Om/hur kön, könshormoner och androgenreceptorn är involverad i socialt minne hos möss.
  • Om gener och proteiner i hjärnregioner, som regleras av könshormoner med känd effekt på socialt beteende, visar skillnad mellan könen eller är reglerade av androgenreceptorn.
  • Om genetisk variation i könshormonrelaterade gener är involverade i socialt minne och/eller autismliknande drag i människa.

– Huvudfynden visar att könshormoner är involverade i socialbilitet och socialt minne i mus, och att genetiska varianter i könshormonrelaterade gener tycks vara förknippade med autismliknande drag och socialt minne hos människor, till exempel generna som kodar för östrogenreceptorerna samt könshormonernas transportprotein; sex steroid binding globuline (SHBG), säger Sara Karlsson i ett pressmeddelande.

Läs avhandlingen Sex steroids and social behavior: from mouse to human här

Annons