Nästa artikel

För att öka säkerheten för barn som är placerade i familjehem, jourhem eller HVB-hem ska socialtjänstförordningen ändras. Detta från och med 1 juli.

Från och med 1 juli 2016 träder nya ändringar i socialtjänstförordningen i kraft. Syftet är att stärka stöder och skyddet för barn som är placerade i familjehem eller på HVB-hem. Det har Regeringen beslutat.

– Beslutet kommer bidra till att kommunerna har mer kunskap om förutsättningarna i hemmet och minskar risken för att ett familje- eller jourhem anlitas där någon har dömts eller åtalats för brott som gör dem olämpliga, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Ändringarna i socialtjänstförordningen innebär huvudsakligen:

  • En skyldighet införs för socialnämnden att inhämta uppgifter från misstanke- och belastningsregistret avseende tilltänkta familjehems- och jourhemsföräldrar innan socialtjänsten fattar beslut om vård av barn.
  • Om beslutet innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem ska socialnämnden anmäla beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för ökad uppsikt.
  • En bestämmelse om att det ska finnas ordningsregler för de dagliga rutinerna på hem för vård eller boende.
Annons