Nästa artikel

  • Fanny Eklund är projektledare på Ung Dialog och har en bakgrund som socialsekreterare och kurator.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Ibland lyckas varken skolan eller hemmet erbjuda trygghet. Denna dubbla utsatthet återfinns ofta hos barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som har varit eller är placerade i familjehem eller HVB-hem. Nu ska denna grupp få ökat inflytande och bättre livskvalitet genom det nya Attention-projektet Ung Dialog.

Projektets utgångspunkt är det faktumet att barn och unga med npf är överrepresenterade vad gäller placeringar. Det finns dessutom fler faktorer att föra in i ekvationen. Barn som har problem hemma hittar ofta andrum i skolan. Barn med npf, som ofta har det kämpigt i skolan, får andrum hemma. Men barnen med npf som därtill råkar ha struliga hemförhållanden hittar sällan tillräcklig trygghet. – Det finns väldigt lite kunskap om den här dubbla utsattheten, och vilket stöd dessa

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Aktiviteter
Annons