Nästa artikel

Premium Många personer med neuropsykiatriska diagnoser som autism och adhd behöver vård och stöd från flera håll. Här kan en samordnad individuell plan (SIP) underlätta, men många har istället upplevt en papperskvarn med mycket snack och lite verkstad. En ny handbok ska ge SIP ett lyft. "Många jonglerar otroligt många kontakter. Vi möter många föräldrar som är frustrerade och utmattade", säger Sanna Halfdan, socionom och medförfattare till boken.

Alma Jansson går i nian. Hon har ångest och en npf-diagnos, hälften av skoltiden sitter hon hemma och slutbetygen hänger löst. Hennes föräldrar är förtvivlade och frustrerade över att ringa runt, agera budbärare och fastna mellan stolarna. Hur ska Alma lyckas få hjälp, och av vem? Här inser socialsekreteraren att samlade tag behövs, och kallar till ett tvåtimmarsmöte med en sjuksköterska på BUP, kuratorn på habiliteringscentret, Almas föräldrar, samt mentorn och specialpeda

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons