Nästa artikel

  • "På högstadiet baseras betygen i flera ämnen och i hög utsträckning på inlämning av olika sorters texter. Därför är det viktigt att få igång och underhålla skrivandet", säger specialpedagogen Cristina Eklund som har tagit fram skrivmaterialet Följ tråden, vilket till exempel riktar sig till elever med autismspektrumtillstånd.

  • Cristina Eklund arbetar som lärare på sjukhusundervisningen vid Folke Bernadotte Regionhabilitering i Uppsala.

Premium Det är inte ovanligt att elever med npf kan ha besvär med att initiera, formulera och avsluta texter. Med intresseväckande inledningar och inspirerande stödfrågor ska läromedlet ”Följ tråden” hjälpa elever med kognitiva svårigheter att skriva historier. Special Nest har intervjuat stödmaterialets skapare: pedagogen Cristina Eklund.

Föreställ följande öppning på en berättelse: Tora fyller snart år och ska ha drakmaskerad med klasskompisarna. När barnen kommer till drakfesten går det inte att se vem som är vem, eftersom alla är utklädda till drakar. Tora räknar alla som sitter vid bordet. Det ska vara 15 stycken, men efter att ha räknat flera gånger får hon antalet till 16. Alltså finns där en mystisk objuden gäst. Frågan är: Vad tänker och känner Tora när hon förstår att det finns en objuden gäst,

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons