Nästa artikel

  • "De flesta blir godkända på förståelsen och muntligt men inte på skrivdelen. Och det är oavsett med dator eller penna. Det smittar ju av sig i varje ämne", säger svenskläraren Therese Klang.

Premium Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Hur arbetar man med detta på bästa sätt, och vilket stöd och anpassningar får man tillämpa? Therese Klang är speciallärare och arbetar med elever med npf.

– Många av våra elever har läs- och skrivsvårigheter. Mer än hälften har olika varianter. Therese Klang är speciallärare med inriktning språk och läs- och skrivsvårigheter. Hon är också svensklärare. Hon arbetar på Lunaskolan södra i Stockholm, en resursskola för elever med npf. Hon arbetar med att ta fram strategier för hur lärare ska arbeta med elever som har svårt att nå målen på grund av svårigheter med läsning, skrivning och språkförståelse.   Bristande exekut

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons