Nästa artikel

Premium Talsyntes, inlästa böcker och en app för struktur. Det är några exempel på särskilda stödverktyg i lärandet som man hittar hos Skoldatateket. Verksamheten finns i knappt 200 kommuner i landet. Läromedlen riktar sig främst till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller läs- och skrivsvårigheter.

Projektet med Skoldatateket startade redan 2002 i samarbete mellan sex försökskommuner, dåvarande Hjälpmedelsinstitutet och Allmänna Arvsfonden. Det fanns redan bra hjälpmedel för elever med neuropsykiatriska funktionedsättningar och läs- och skrivsvårigheter, men hjälpmedlen kom inte ut i skolverksamheten på ett bra sätt. Tanken med skoldatateken är att de ska lokalisera och dela ut stödverktygen i sina respektive kommuner. Projektet uppvisade ett positivt resultat när det avslu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons